ARBEJDER FOR AT FREMME KUNSTEN OG KULTUREN I NORDDJURS KOMMUNE

• Fungerer som paraplyorganisation for de kulturelle aktører i Norddjurs Kommune • Forbindelsesled til kommunen og dermed en vigtig samarbejdspartner • Høringspartner og indstiller til projekter støttet af Norddjurs Kommunes kulturpuljer • Udvælger modtager af årets kulturpris i samråd med Kultur- og fritidsudvalget og kulturafdelingen • Udtaler sig og tager initiativer i forhold til Norddjurs Kommunes kunst- og kulturpolitik • Kulturelt Samvirke er medlem af Landsforeningen for Kulturelle Samråd i Danmark, som støttes af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.